Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Web Radio & Web TV

Ο ενιαίος οργανισμός GEA είναι αρμόδιος για την είσπραξη των συγγενικών δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης της μουσικής, είτε πρόκειται για μουσική που έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα και ακούγεται παράλληλα, είτε για οπτικοποιημένα φωνογραφήματα (videoclips) που μεταδίδονται τηλεοπτικά.

Το δικαίωμα αυτό δεν περιορίζεται στο αναλογικό περιβάλλον αλλά επεκτείνεται και στο ψηφιακό περιβάλλον (διαδίκτυο).

Τα αναλογούντα δικαιώματα ορίζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα αμοιβολόγια:

Για την κάθε κατηγορία χρήσης, ο GEA υπογράφει με τους χρήστες την αντίστοιχη σύμβαση που ακολουθεί τα παρακάτω πρότυπα:

Πρότυπο Σύμβασης Ραδιοφωνικών Σταθμών
Πρότυπο Σύμβασης Τηλεοπτικών Σταθμών
Πρότυπο Σύμβασης Online Media