Αμοιβολόγια

Εκτός από τα δικαιώματα που εισπράττει ο ενιαίος οργανισμός GEA, υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες δικαιωμάτων που διατηρεί ο Grammo αυτοτελώς ή για τις οποίες λαμβάνει συμπληρωματική αμοιβή για πρόσθετες χρήσεις.

Για κάθε κατηγορία χρήσης, ανάλογα με τον τρόπο αλλά και το ρόλο που παίζει η χρήση μουσικής στην επιχείρηση ή την υπηρεσία, εφαρμόζεται το αντίστοιχο αμοιβολόγιο, το οποίο εισπράττεται και από τον αντίστοιχο Οργανισμό:

Χρήσεις για τις οποίες εισπράττει δικαιώματα ο ενιαίος Οργανισμός GEA (Άρθρο 49)

Χρήσεις για τις οποίες εισπράττει δικαιώματα αυτοτελώς ο Grammo (Άρθρο 47)