Ρεπερτόριο

Η δήλωση του ρεπερτορίου σας στον Grammo εξασφαλίζει ότι αν τα μουσικά έργα που εκπροσωπείτε περιέχονται σε αναλυτικές καταστάσεις χρήσης (playlists) που μας υποβάλλονται, θα υπολογιστεί και θα σας καταβληθεί το καθαρό ποσό που σας αναλογεί από το αντίστοιχο έσοδο.

Η δήλωση του ρεπερτορίου σας πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο (στο τέλος κάθε έτους) αλλά κατά προτίμηση όχι συχνότερα του τριμήνου.

Για τη διευκόλυνσή σας, έχουμε συμπεριλάβει ένα δείγμα φόρμας που μπορείτε να συμπληρώνετε και να μας αποστέλλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.