Μέλη και Δικαιούχοι

Δικαιούχοι

Οι παραγωγοί εταιρείες που αποτελούν καταγεγραμμένους δικαιούχους του Grammo βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Συμβάσεις Αμοιβαιότητας

Εκτός από την απ’ ευθείας σχέση με παραγωγούς εταιρείες, ο Grammo εκπροσωπεί ευρύ ανεξάρτητο αλλοδαπό ρεπερτόριο, μέσω συμβάσεων αμοιβαιότητας που έχει συνάψει με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού, που μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Η κατάσταση μελών, δικαιούχων και συμβάσεων αμοιβαιότητας του Grammo βεβαιώνεται και από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) με το υπ’ αριθμ. 44856/20-10-2020 έγγραφό του.

Πληροφορίες για την ένταξη δικαιούχου στον Grammo

Εφόσον καλύπτετε τις προϋποθέσεις μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση για να γίνετε μέλος του Grammo.

Για την καταχώρηση του ρεπερτορίου σας στον Grammo, ως ελάχιστες πληροφορίες ορίζονται αυτές των πεδίων του υποδείγματος

Αν έχετε απορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις ή την αίτηση ή χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό για να σας βοηθήσουμε.