ΟΠΙ

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και κύριος σκοπός του είναι η προστασία των δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, η μέριμνα για την εφαρμογή του Ν. 2121/1993, του Ν. 4481/2017 και των διεθνών συμβάσεων, η εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και η νομοπαρασκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Ο ΟΠΙ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ασχολείται γενικά με κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται στο χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, εκπροσωπεί την Ελλάδα στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς καθώς και στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εποπτεύει τη λειτουργία του συστήματος προστασίας των δημιουργών και δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, διαφυλάσσει τα δικαιώματα των χρηστών και του κοινού, εξισορροπεί τα συμφέροντα τομέων που άπτονται ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με αυτά της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ενσωματώνει και προσαρμόζει τις τελευταίες εξελίξεις σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο στην Ελλάδα συμβάλλοντας στην προαγωγή της δημιουργικότητας και του πολιτισμού.

 

Ιστοσελίδες ΟΠΙ

Παράλληλα με την κεντρική του σελίδα, ο ΟΠΙ έχει δημιουργήσει και δύο ενημερωτικές ιστοσελίδες με χρήσιμες πληροφορίες για το κοινό, την Enjoy Legal και την Copyright School.

 

Enjoy Legal

Το “enjoy legal” αποτελεί μία διαδικτυακή πύλη που συγκεντρώνει τις νόμιμες πλατφόρμες διάθεσης περιεχομένου και κατευθύνει τους χρήστες προς αυτές. Οι χρήστες μπορούν να βρουν συγκεντρωμένους ιστοτόπους, στους οποίους μπορούν με νόμιμο τρόπο να απολαύσουν τις αγαπημένες τους ταινίες, σειρές και τηλεοπτικές παραγωγές, να ακούσουν μουσική, να κατεβάσουν ή να παίξουν βιντεοπαιχνίδια, καθώς και να αποκτήσουν νόμιμη πρόσβαση σε εικόνες και βιβλία.

Δημιουργήθηκε από τον ΟΠΙ και αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού AGORATEKA, μιας πρωτοβουλίας από το Γραφείο για τη Διανοητική Ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Η ‘AGORATEKA’ αποτελεί την Πανευρωπαϊκή πύλη του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), η οποία δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights).

Πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία συγκεντρώνει τους εθνικούς ιστοτόπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν νόμιμες διαδικτυακές υπηρεσίες προσφοράς περιεχομένου που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικό δικαίωμα.

Σκοπός του “enjoy legal” είναι να κατευθύνει τους χρήστες που αναζητούν περιεχόμενο στο διαδίκτυο προς τους νόμιμους ιστοτόπους ως εναλλακτική πρόταση στις ιστοσελίδες που διαθέτουν παράνομα περιεχόμενο χωρίς τις απαιτούμενες άδειες. Επιλέγοντας να επισκεφθείτε τους ιστοτόπους που περιλαμβάνονται στο “enjoy legal” οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στα έργα των αγαπημένων τους δημιουργών εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Κυρίως όμως αποκτούν πρόσβαση νόμιμα, σεβόμενοι τα δικαιώματα των δημιουργών και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του πολιτιστικού αγαθού.

 

 

 

Copyright School

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Greek Copyright School’, το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και γενικά των νέων για τη σημασία της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.