Διανομή

Η βασική αρχή που διέπει τη διανομή είναι η απόδοση των καθαρών εσόδων από δικαιώματα, αναλογικά και δίκαια, σύμφωνα με τη συμμετοχή κάθε δικαιούχου σε κάθε ποσό εσόδου.

Για να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν πιο ακριβής διανομή εσόδων στους δικαιούχους, ο κάθε χρήστης θα πρέπει να χορηγεί στον Οργανισμό την σχετική playlist, δηλαδή μία κατάσταση των ηχογραφημάτων που χρησιμοποιήθηκαν και «γέννησαν» το έσοδο αυτό.

Ο κανονισμός διανομήςβρίσκεται εδώ στον παρακάτω σύνδεσμο.