Μετάδοση μουσικών videos από Τηλεοπτικούς Σταθμούς

Οι παραγωγοί υλικών φορέων ήχου και εικόνας (μουσικών βίντεο –videoclips) δικαιούνται να επιτρέπουν ή απαγορεύουν την τηλεοπτική μετάδοσηκαι την παρουσίαση στο κοινό videoclips.

Το σχετικό αμοιβολόγιο μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.