Αναπαραγωγή & Αποθήκευση Ηχογραφημένης Μουσικής για Δημόσια Εκτέλεση (Dubbing)

Εκτός από την ίδια την πράξη της δημόσιας εκτέλεσης της ηχογραφημένης μουσικής, που παράγει το δικαίωμα εύλογης αμοιβής, έχει σημασία για τον καθορισμό του συνόλου των υποχρεώσεων ενός χρήστη από πού γίνεται η πράξη της δημόσιας εκτέλεσης.

Αν, για παράδειγμα, γίνεται από νόμιμα αγορασμένους υλικούς φορείς ήχου (CD) ή από ραδιόφωνο, τηλεόραση ή το διαδίκτυο (μέσω ροής δεδομένων-streaming), δεν δημιουργούνται πρόσθετες υποχρεώσεις σε ένα χρήστη.

Η αντιγραφή όμως μουσικών έργων σε κάθε μορφής αποθηκευτικά μέσα (σκληρούς δίσκους, USB drives, CD-R, κλπ) και η δημόσια εκτέλεσή τους μέσω αυτών αποτελεί μία πρόσθετη πράξη που απαιτεί ειδική επιπλέον άδεια.

Dubbers

Οι επαγγελματίες Dubbers παρέχουν στους πελάτες τους επιλογή της μουσικής που αρμόζει στην επιχείρηση τις διάφορες ώρες της ημέρας, διαρκή ανανέωση των τραγουδιών και δυνατότητες τεχνικών επιλογών, όπως η εκτέλεση των τραγουδιών από τοπικά αποθηκευτικά μέσα ή μέσω διαδικτυακής ροής.

Στην περίπτωση που μία επιχείρηση χρησιμοποιεί έναν επαγγελματία dubber, η ευθύνη και το κόστος της άδειας αντιγραφής και αποθήκευσης βαρύνει τον dubber.Σημείωση: Η επιχείρηση δεν απαλλάσσεται από τις λοιπές υποχρεώσεις της (καταβολή πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης), αφού πρόκειται για άλλο δικαίωμα.

Αμοιβολόγιο για Dubbers
Υπόδειγμα Σύμβασης με Dubbers

 

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων dubbers εδώ

 

Ιδιωτικό Dubbing

Όταν η αντιγραφή μουσικών έργων σε κάθε μορφής αποθηκευτικά μέσα (σκληρούς δίσκους, USB drives, CD-R, κλπ) και η δημόσια εκτέλεσή τους πραγματοποιείται από την επιχείρηση, τότε είναι αυτή που βαρύνεται με την υποχρέωση της λήψης αδείας αναπαραγωγής από τον Grammo. Εννοείται ότι η επιχείρηση δεν απαλλάσσεται από τις λοιπές υποχρεώσεις της (καταβολή πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης), αφού πρόκειται για άλλο δικαίωμα.

 

Αμοιβολόγιο για Ιδιωτικό Dubbing
Υπόδειγμα Σύμβασης με Επιχείρηση για Dubbing