Υπόδειγμα Υποβολής Χρήσης Ρεπερτορίου

Για να δηλώσετε το ρεπερτόριο του οποίου κάνατε χρήση στην επιχείρηση ή την υπηρεσία σας (playlist) στον Grammo, ως ελάχιστες πληροφορίες ορίζονται αυτές των πεδίων του υποδείγματος: